Komunikácia pre začínajúcich pilotov

06.12.2009

V tomto článku by som rád oboznámil záujemcov o letecký výcvik, o čom vlastne letecká komunikácia je a aký má význam. Nasledujúce informácie sa určite zídu aj začínajúcim pilotom, ktorým nie je ľahostajná ich komunikácia v riadenej oblasti aj mimo nej.

Potreba komunikovať nastala, keď sa vzdušný priestor začal zaplňovať a bolo žiadúce lety korigovať, sosúlaďovať, navigovať, či už to bolo medzi samotnými  lietadlami alebo prostredníctvom riadiaceho (ATCo – Air Traffic controller). Veľkú úlohu pri rozvoji komunikácie zohrala aj 2. sv.v. Lietadlo (A/C - aircraft) sa pohybuje v 3-rozmernom priestore, takže orientácia nie je jednoduchá ako na cestách, keď sedíte v aute a vnímate len 2D priestor, v ktorom ľahko spozorujete križujúcu premávku. Pri lietaní podľa VFR (Visual Flight Rules – pravidlá pre let za viditeľnosti) ste povinný sledovať svoje okolie, aby ste zabránili prípadnej zrážke – letíte podľa vlastných vizuálnych vnemov. Aj pri tomto druhu lietania sa ale rádiová komunikácia využíva pre zaistenie bezpečnosti. Ďalším druhom letu, ktorý vznikol neskôr pre potreby lietania za zhoršenej viditeľnosti (počasia) je let podľa IFR (Instrument Flight Rules – pravidlá pre let podľa prístrojov). Keď letíte IFR, tak sa bez komunikácie nezaobídete. Je podľa predpisov súčasťou letu, pretože IFR let je let riadený, takže komunikácia je nevyhnutná.

Venujme sa zatiaľ lietaniu podľa VFR. Z hľadiska potreby komunikácie by sme mohli tento druh letu rozdeliť na let riadený a neriadený. Neriadený let je ten, ktorý nepodlieha letovému povoleniu. To znamená, že ak vzlietnete z neriadeného letiska, letíte v neriadenej oblasti a bez podaného letového plánu (FPL – Filed Flight Plan), tak nie ste povinný s nikým komunikovať. Nič sa nenahráva, nearchivuje, nikto vás neriadi. Ale predstavte si, že by naozaj nikto s nikým nekomunikoval. Na neriadených letiskách by nastal chaos, lietadlá by o sebe navzájom nevedeli a let v okolí letiska by sa stal nebezpečným. Preto sa zriadila letová informačná služba AFIS (Aerodrome Flight Information Service), zóna vyčlenená spravidla polomerom 5,5km (3NM – Nautical Miles) od letiska a výškovo od GND (Ground – zem) do 1500ft – 5000ft (ft=feet=stopy). V tejto oblasti komunikujete na príslušnej frekvencii (FREQ) či už s dispečerom AFIS alebo vysielate tzv. naslepo. Dispečer AFIS len informuje o prevádzke, koriguje situáciu s prípadným susedným riadeným okrskom atď. Nevydáva žiadne príkazy, zákazy ani povolenia, preto nemá žiadnu zodpovednosť. Dokáže však zaistiť záchrannú službu v prípade nehody a udržať poriadok. V takom prípade si všetci radi necháme prikazovať, aj keď zodpovednosť za prevedenie letu stále zostáva veliteľovi lietadla. Piloti komunikujú v rámci vlastného záujmu na udržanie poriadku na letiskovom okruhu, ale aj na zemi a všade v dosahu zóny AFIS. Napriek tomu sa nájdu piloti, ktorí ani v tejto informačnej zóne nevedia správne komunikovať a dopúšťajú sa zbytočných chýb.

Pre jednotnosť a jasnosť sa v letectve zaviedla tzv. letecká abeceda. Každému písmenu je priradené slovo, ktoré vylučuje zámenu s iným písmenom.

(tabulka leteckej abecedy str.49 http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-10/L-10ii/index.htm)

Letecká abeceda sa používa na hláskovanie volacích znakov (napr. OK-ABC – Oscar Kilo Alfa Bravo Charlie), niektorých skratiek a pod. Neznamená to, že každé jedno písmeno je hláskované a že piloti komunikujú hovorovou rečou. V letectve sa, zase pre jednotnosť, zaviedli frázy, ktoré by sa mali používať vždy keď je to možné, teda čo najviac. Zoznam a význam fráz nájdete v predpise L10/II (http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-10/L-10ii/index.htm).

Prejdem teda k veci, ako by mala komunikácia v neriadenom okrsku prebiehať.  V podstate ide vždy o to, aby ste dali o svojej činnosti vedieť okolitým lietadlám. Ak je na letisku dispečer AFIS, komunikujete s ním, v inom prípade vysielate tzv. naslepo – teda hovoríte do rádia bez toho aby ste očakávali odpoveď. Vysielanie naslepo (Blind Transmission) má byť vykonané vždy, keď lietadlo nenaviazalo obojstranné spojenie. Význam je ten, aby lietadlá o sebe navzájom vedeli, popr. mohli medzi sebou komunikovať na zaistenie bezpečnosti letu. Stále sú bohužiaľ situácie, keď v neriadenom okrsku stretnete lietadlo na okruhu bez toho, aby ste od neho počuli akékoľvek hlásenie. To by sa stávať určite nemalo. Pritom to je také jednoduché – vždy hlásiť do rádia vašu polohu na okruhu, aj keď si myslíte že ste na letisku sami. Základnou zásadou vysielania, či už ide o let v riadenom alebo neriadenom okrsku je povedať 3 základné údaje:

KTO SOM (volací znak volanej stanice) (OK-LOS)

KDE SOM (poloha zložená z horizontálnej aj vertikálnej polohy) (na vyčkávacom dráhy 23)

ČO CHCEM (úmysel veliteľa, nasledujúca činnosť) (vstupujem na dráhu 23)

 

Častými začiatočníckymi chybami, ktoré zhoršujú kvalitu vysielania a zrozumiteľnosť sú:

 nesprávna poloha mikrofónumal by byť čo najbližšie perám, ale nemal by sa ich dotýkať

nepripravená komunikáciapredtým než aktivujete mikrofón si dobre rozmyslite čo chcete do rádia povedať. Vyhnete sa tak dlhému blokovaniu frekvencie. Viem, že na začiatok to nie je jednoduché, máte plné ruky práce s riadením lietadla, navigáciou a do toho ešte máte komunikovať. Dá sa to zvládnuť tréningom pred letom. Hovorte si nanečisto frázy naviazania spojenia, kde je tých informácii najviac a časom sa vám to zautomatizuje. Tu by som len chcel upozorniť, aby ste sa nedostali do štádia, že si odrapotáte svoju pesničku a ani neviete čo hovoríte a kedy sa to hodí.

Váhaniepodobné predošlému bodu. Keď dopredu viete čo chcete povedať, nič vás neprekvapí. Takisto, keď sa počas vysielania pomýlite, vyhnite sa trápnemu „ehmmm , eeee, mmmm, „ a povedzte frázu OPRAVA, sme len ľudia a mýli sa každý. Dokonca aj profíci:

 

Nesprávne kľúčovanieklasická začiatočnícka chyba je že, aktivujete mikrofón tesne po tom ako začnete vysielať, alebo opačne, vypnete ho keď vaša správa ešte nebola dokončená. Stačí na to myslieť a tejto chybe sa ľahko vyhnete.

Tón hlasuváš hlas by mal byť na stálej úrovni, bez vyjadrovania emócií a podobne. Inými slovami – nespievať do rádia zvyšovaním a znižovaním hlasu.

 

Aby som zhrnul tie najhlavnejšie veci, na ktoré som sa tu snažil upozorniť, tak pri komunikácii v neriadenom priestore (či už AFIS alebo mimo neho) dodržujte hlásenie polôh na okruhu aj mimo neho. Keď započujete že sa niekto hlási naslepo, dajte mu o sebe vedieť výškou (aj s QNH), polohou a kurzom letu, nech vie, že v zóne ATZ (Aerodrome Traffic Zone) nie je sám. Pokiaľ letíte v priestore mimo ATZ, ktorý nie je riadený, nalaďte si Praha Info. Budú vás informovať o kolíznej prevádzke atď. Vždy je dobré byť naladený na nejakej frekvencii. Podobne je tomu, keď letíte tesne vedľa alebo pod riadenou oblasťou. Oboznámte riadiaceho, že letíte v okolí jeho priestoru, ale že ho nenarušíte. Zostanete naladený, budete v obraze, čo sa okolo vás deje a riadiaci bude pokojný, že to lietadlo, ktoré vidí na sekundárnom alebo primárnom radare tak blízko svojej oblasti vie čo robí.

Dostávame sa ku komunikácii v riadenom okrsku. Sú tu isté špecifiká, ale frázy a účel, teda zaistenie bezpečnosti a plynulosti sa nemenia. Akonáhle vstúpite do riadeného okrsku (CTR – Control Zone / TMA – Terminal Control Area) stávate sa riadeným letom (aj keď ste VFR) a tým pádom ste predmetom letového povolenia. Máte medzu povolenia – teda bod, do ktorého ste povolení, všetko žiadate, všetko vám musí byť povolené a povolenia nadobúdajú právny význam. To je rozdiel medzi riadeným a neriadeným letom. Možno práve preto sa komunikácii v riadenej oblasti ešte veľa pilotov obáva a vyhýba, ale nie je k tomu dôvod. Pokiaľ viete čo robíte a ako máte postupovať, všetky obavy sú zbytočné.

Aj amatér môže komunikovať ako profesionál.  A keď letí do riadenej oblasti, tak by to tak malo byť vždy. Začnite preto ešte pred nastúpením do lietadla. Naštudujte si frekvencie, volacie znaky, vstupné body a majte na palube pripravenú VFR približovaciu mapku. Riadené letiská majú vstupné body do CTR, tie máte znázornené práve na tejto mapke. Premyslite si, kde na vašej trati sa pokúsite o naviazanie spojenia, lebo viete že tak treba učiniť s 3 minútovým predstihom. Tento čas je určený práve na to, keby ste museli počkať kým sa frekvencia uvoľní (vysielanie je v lietadlách formou SIMPLEX) a hlavne na to, aby si riadiaci našiel priestor na váš let. Je to podobné ako ohlásenie návštevy - keď idete navštíviť vašu kočičku, tiež jej predtým s predstihom zavoláte, aby sa pripravila:). Uvedomte si, že riadiaci vás musí do svojho okrsku povoliť, predtým než tam vstúpite. Má tam plno iných lietadiel, IFR, VFR, ktorým dáva povolenia. Ďalej si buďte vedomí toho, že riadené letiská môžu mať v AIPe (Aeronautical Information Publication) publikované VFR vyčkávacie obrazce, protihlukové zóny (to platí aj pre neriadené letiská). Je veľmi neprofesionálne nevedieť kam máte letieť a vyčkávať, keď vás tam riadiaci pošle. Komunikácia v riadenom okrsku má byť na úrovni. Ak budete riadiacemu znieť zodpovedne, bude sa tak aj k vám správať. Nebude mať obavy vám povoliť čo od neho žiadate, ak to bude možné.  Pri komunikácii v riadenom okrsku je dôležitý tzv. read-back – potvrdenie správy ktorú ste dostali.

Napríklad – „OK-RYS, Brno Radar, nastavte odpovedač 3321, udržujte 2500ft, QNH 1024, pokračujte na výstupný bod W“ read-back: „squawk 3321, 2500ft altitude, QNH 1024, pokračujem na W, OK-RYS“

Predtým, než riadený okrsok opustíte, musíte byť uvoľnený z frekvencie. To, že odlietavate z CTR neznamená, že sa môžete preladiť kde chcete. Prelaďujete sa až vtedy, keď na to dostanete povolenie. Platí to aj v prípade, že zavoláte službu riadenia s úmyslom vstúpiť do CTR/TMA a kým tam doletíte, tak sa rozhodnete zmeniť váš kurz a poletieť inam – mimo CTR/TMA. Ani v tomto prípade nie je správne sa prelaďovať bez toho aby ste to riadiacemu dali vedieť. Služby riadenia si medzi sebou volajú a nastalo by podozrenie, že ste v núdzi. Nemá význam nechať ich trápiť. Možno je fajn, že ste sa rozhodli zmeniť kurz letu (kvôli počasiu, palivu atď.), ale keď už ste sa mu raz ohlásili, oznámte mu zmenu vašich úmyslov. Riadiaci sú normálni ľudia, netreba sa ich báť a hlavne, sú tam pre nás, pilotov. Viem, že začiatky nie sú jednoduché, ale nenechajte sa tým vo výcviku zdeptať. Ak si vyberiete leteckú školu, ktorej inštruktor vás dokáže naučiť lietať v riadenom okrsku, a teda aj správne komunikovať, môžete si byť istý, že vám to časom pôjde. Jednou s takýchto leteckých škôl je Flying Academy (http://www.euro-pilot.com/) operujúca z riadeného letiska Brno-Tuřany (LKTB) a z letiska Praha-Letňany (LKLT), ktorý je pod riadenou koncovou oblasťou TMA Praha.

Dúfam, že sa mi aspoň trochu podarilo zasvätiť úplných začiatočníkov a že si svoje odniesli aj piloti, ktorí už s lietaním začali.

Extra kapitolu tvoria núdzové postupy, strata spojenia a komunikácia v angličtine, poprípade pre pokročilejších komunikácia pri lietaní za IFR, ale o tom až v ďalších článkoch.

Autor: Tomáš Munk,  ilustrační fota

flyMag-TM 

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka