Pravidla soutěže

11.04.2011

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Organizátorem soutěže je společnost

Flying Academy s.r.o.
Pražákova 48
Brno, 619 00
IČO : 26916789
DIČ : CZ26916789,

dále jen „Organizátor“.

2. Soutěž probíhá na internetových stránkách www.flymag.cz.

3. Z účasti v soutěž jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora.

4. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla, dále jen "Změna soutěže".

5. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

6. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

 

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý účastník výslovně uděluje souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat jeho osobní údaje a užít jeho jména a dalších osobních údajů ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány zvukové a obrazové záznamy projevů osobní povahy účastníka. Zaměstnanci Organizátora jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost.

2. Souhlas účastníka soutěže se zpracováním údajů, udělený podle těchto pravidel, je dobrovolný a může být kdykoliv v průběhu soutěže odvolán. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje účastníka zlikvidovány a účast v soutěži tím pro něj končí.

3. Organizátor tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl nebo poskytne své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“). Osobní údaje účastníků jsou shromažďovány prostřednictvím elektronických nosičů informací, v rozsahu účastníkem poskytnutých údajů, pouze za účelem provedení soutěže. Mohou být poskytnuty subjektu, jenž poskytl do soutěže výherní ceny, a to pouze za účelem propagačním.

 

III. Podmínka pro postup do slosování o ceny

1. Pro postup do slosování musí účastník zodpovědět správně více než 50% soutěžních otázek z celkového počtu (o víkendech a státních svátcích má soutěž přestávku).

 

IV. Losování výherců

Losování výherců probíhá v těchto krocích:

1. Účastníci, kteří získali aspoň polovinu bodů, se seřadí od nejvyššího počtu bodů po nejnižší.

2. Účastníci se stejným počtem bodů se seřadí abecedně podle jejich e-mailové adresy.

3. Generátorem náhodných čísel se určí výherce.

 

V. Vyhodnocení soutěže

1. Vyhodnocení Expertiády proběhne během týdne v rámci aktualizace původního článku o jejím startu. Uvedeno bude jméno výherce a počet získaných bodů.

2. Organizátor bude výherce informovat pomocí e-mailu. Pokud výherce do 14 dnů na tento e-mail neodpoví, nebo nezkontaktuje Organizátora jiným způsobem, jeho nárok na Výhru zaniká.

 

VI. Předání cen výhercům

Po reakci na náš e-mail o výhře bude cena výherci bezplatně odeslána pomocí přepravní služby České pošty na uvedenou adresu.

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka