Z deníku leteckého archeologa 15: Radka je ze Schmiedebergu aneb Kovářská 2012

27.09.2012

    Flymag jako jediný sdělovací prostředek, přítomný na akci, přináší čtenářům zcela exkluzivní reportáž ze sobotních vzpomínkových slavností 8.září, týkajících se letecké bitvy 11.9.1944 nad Kovářskou. Článkem současně zahajujeme i volný cyklus reportáží o českých i světových leteckých muzeích.

    Hřeben Krušných hor, obec Kovářská. V sobotu osmého srpna v jednu hodinu po poledni vystupuji z autobusu na prostorném náměstí v jejím středu. Po několika krocích doslova narážím do davu několika set tiše v kruhu stojících mužů a žen. Zpoza mlčenlivého davu se ozývá silný hlas, který vyslovuje: „Levi Groce! Wolfgang Hankner! Lawrence Radka! Heinz Schockner! Albert Trommer!“ ozývají se další a další jména příslušníků americké 8. letecké armády i letců  Luftwaffe, kteří nad Kovářskou či v jejím blízkém okolí padli v kruté letecké bitvě, která se nad tehdejším Schmiedebergem odehrála 11. září 1944 dopoledne.

 


    V dálce na okraji obce se ozval temný rachot pístového leteckého motoru, který se rychle blíží. Mustang? Messerschmitt 109? Těsně nad věží místního kostela se v nízkém náletu objevuje jednomotorový, ostře žlutě zbarvený stroj a v šikmém letu symbolicky s řevem motoru, běžícího na maximální otáčky, „útočí“ na pomník, který připomíná smrt patnácti amerických letců přímo v Kovářské či jejím blízkém okolí. O Mustang či Messerschmitt ovšem nejde. Ostře žlutě zbarvený Zlín Z-226 MS výrobního čísla 31-09, s imatrikulací OK-KND v brilantní pilotáži letce Petra Nováka z Aeroklubu Chomutov nízkými průlety symbolicky připomíná drama, které se nad obcí odehrálo v pondělí jedenáctého září předposledního válečného roku.

    Hlasy několika moderátorů slavnostního vzpomínky na oběti z řad letců poněkud zanikají v řevu motoru zmíněného stroje, který po chvílí opět přilétá od kostela sv.Michaela. Po jeho odletu nastalým pietním tichem nad stojícími mlčenlivými stovkami přítomných zaznívá hudební pocta všem padlým - trubač troubí „večerku“ a po chvíli se ozývají i dudy. Jedna z přítomných žen, stojící mlčky nedaleko pomníku, tiše pláče.

    „ ... najednou otřásla školou veliká rána a něco těžkého dopadlo na zem ve výklenku v zadní části budovy. Zakrylo to (suterénní - pozn.aut.) okna, kterými jsme viděli ven, a v ten okamžik bylo všude tma. Děvčata začala křičet, strach jsme měli všichni. Střelba trvala ještě dlouho, pak se vzdalovala, až ustala...“, vzpomínal později na leteckou bitvu nad Kovářskou tehdejší žák školy Josef Schmiedl.

 

 

A jak viděl leteckou bitvu mezi americkými „čtyřmotoráky“ Boeing B-17 ze stavu 350 bombardovací perutě (Bomber squadron, BS) 100. bombardovací skupiny (Bomb Group,BG) americké osmé letecké armády a jednomotorovýmí stíhacími Focke Wulfy FW190 německé Jagdgruppe 4, JG4, druhý pilot „sedmnáctky“ vojenského sériového čísla 42-102657 s imatrikulací LN-Y, který sestřel svého stroje neuvěřitelným zázrakem přežil bez úhony, Timothy L. Bradshaw?

    „Němečtí stíhači nám zapálili pravé křídlo a pumovnici. Byl dán příkaz k výskoku. Vyslal jsem palubního mechanika seržanta Seversona dolů do přídě zkontrolovat bombometčíka Groceho a navigátora Wrighta. Když jsem dorazil k nouzovému východu, seržant Severson se jej snažil uvolnit. Spolu jsem do něj museli kopat, dokud se neuvolnil a neodpadl. Řekl jsem Seversonovi, aby vyskočil, ale protože jsem byl zakrvácen, řekl mi, abych vyskočil před ním.“. Krátce po jeho výskoku stroj explodoval a síla výbuchu jej rozlomila na několik částí, které dopadly přímo do Kovářské.

    Přední část trupu po pumovnici mezi domy číslo popisné 44-47 na křižovatku silnic, směřujících na České Hamry a Horní Halži. Zahynuli v ní velitel stroje Lieutenant (poručík) Albert E. Trommer i už zmínění bombometčík Levi S.Groce, palubní mechanik Alvin J. Severson a navigátor James H. Wright, Jeho zadní část, v níž stále byli  zadní střelec Charles E. Wilson, boční střelec Thomas C. Kentes a dolní střelec Sgt., seržant,  John C. Kluttz, prorazila střechu dnešní stále na témže místě stojící školy, nyní pojmenované škola Johna C.Kluttze, a zůstala vězet na půdě. Seržanti Kluttz, Wilson a Kentes dopad vraku na půdu díky neskutečnému válečnému štěstí přežili. Je až neuvěřitelné, že zraněn při dopadu vraku na půdu byl jen Kentes, ale i on po částečném vyléčení v nemocnici ve Vejprtech stejně jako jeho bojoví druzi putoval do zajateckého tábora pro spojenecké letce, tzv. OFLAGU.

    Co se tedy vlastně 11.září v poledne nad Kovářskou a blízkým okolím stalo? Formace B-17 ze stavu 100 BG byla nad Kovářskou, která byla v mapách amerických navigátorů označena jako otočný bod, Initial Point ,I.P., napadena zezadu a z převýšení ze slunce velkou skupinou speciálně pancéřovaných Focke Wulfů 190 A-8 ze stavu zmíněné JG4.“. Skupina, ve které letěl letoun 42-102657, byla „from six o clock high into sun“, tj. z převýšení ze šesté hodiny, napadena 50-70 nepřátelskými stíhačkami. Útok způsobil, že nejméně tři naše stroje explodovaly při první zteči a většina ostatních vypadala poškozeně. Mnoho z nich bylo znovu napadeno. Tito opozdilci v několika okamžicích zmizeli v oblačnosti. Dříve než tyto letouny zmizely, bylo vidět dva padáky.“, vzpomínal po válce po návratu ze zajetí na osudné chvíle nad Kovářskou v dokumentu Missing Air Crew Report No.8820 poručík Walter Burke.

 


    A jak dopadlo nechtěné „bombardování“ Kovářské částmi B-17 s imatrikulací LN-Y? „Jeden motor se zřítil jihozápadně od hostince Poslední haléř na pole, druhý do polí mezi Draschen a fotbalové hřiště. Třetí motor zhruba 100m za závodem Vincenc Packert č.35 do pole, čtvrtý motor (Wright R-1820-97 o výkonu motoru 895 kW/1217 HP- pozn.aut.) hořící do kostelní ulice 100 m za kostel a do pozdních hodin hořel.“, dodává k tomu dochovaná obecní kronika Schmiederbergu. Velmi pozoruhodné je, že část utržené pumovnice letounu i s jednou zavěšenou pumou, která ale po dopadu naštěstí nevybuchla, dopadla přímo na střechu domu číslo 450 v Hřbitovní ulici.

    Smrt ale sbírala svoji žeň i v blízkém okolí Kovářské. Severozápadně od Kovářské do lesa na Kamenném vrchu dopadl již ve vzduchu hořící B-17G vojenského sériového čísla 44-6089 s kódovým označením LN-B také ze stavu 350.squadrony 100.BG. Místní v jeho vraku našli zuhelnatělá těla čtyř členů osádky, další zahynul při seskoku padákem. Padli první a druhý pilot Lt.(poručík) Lawrence A.Riegel a Joseph E. Johnston, seržanti palubní mechanik seržant Edgar L.Herrick a radioperátor Ray S. Deming, boční  a zadní střelci Philip D.Mangan a Jewell D.Spruell. Bombometčík poručík Charles L. Dolby, navigátor George H.Prater a dolní střelec  seržant Nestor L:Celleghin měli neskutečné válečné štěstí a zachránili se na padácích.

    U Horní Halže dopadly trosky B-17 vojenského sériového čísla 42-97806 s imatrikulací XR-D 349.squadrony 100.BG.  V nich zahynuli první pilot Lt. Charles E:Baker a bombometčík Raymond J.McGuiness a čtyři Sgt., seržanti, radista David A. Gurman a palubní střelci Roy C.Johannesen, David Rattin a Fred A.Fischer. Neskutečné štěstí při seskoku na padácích měli poručíci druhý pilot Charles D.Chiles, navigátor Donald H.Lienemann a hřbetní střelec Sgt.Eugene Damrel.

 


    Krutým dovětkem je, že při průzkumu místa dopadu stroje nalezl jeden z členů muzejního pátracího týmu hodinky některého z padlých letců, na nichž se čas zastavil v 12 hodin 21 minut. Severovýchodně od Kovářské se zřítil také sestřelený B-17G vojenského sériového čísla 42-97834 s imatrikulací XR-J ze stavu téže squadrony. Padli v něm první pilot Lt.Orville C.Everitt a seržanti střelci - hřbetní Robert L. Williams, střelci Lawrence A. RADKA, Robert Howard a Homer K. Hirch. Druhý pilot J.B Maniello, navigátor Warren.L.Soden a palubní střelec W.E.Kenney dopadli na padácích na zem bez problémů.

    Na českou stranu Krušnohoří dopadly také sestřelené stroje vojenských sériových čísel 43-37863,resp.4337880, první z nich s imatrikulací LN-A, druhý LN-E. Všichni členové jejich osádek je ale dokázali opustit před jejich pádem na padácích a dostali se do zajetí. Dalších sedm těžce poškozených B-17G se zřítilo na různých místech na německém území, resp. v Anglii, jeden nouzově přistál ve Francii.V prostoru Kovářské a Vejprt ovšem při následném boji s doprovodnými Mustangy zahynuli také němečtí stíhači - v oblasti Kovářské Hauptmann (kapitán) Heinz Schocker, letící na Bf-109G-6, u Vejprt Uffz Friedrich Butenuth , Gefr./svobodník Gunther Strauss a Ofw.Ernst Mundlein, druhý jmenovaný pilotoval Focke Wulf 190 A-8/R-2, první a třetí pilot Messerschmitty Bf 109G-14, resp.G-6. na německé straně hranic ovšem při střetu padli také čtyři američtí stíhači, letící na P-51 Mustangu – poručící Thomas Kenneth Williams, William M.Lewis, Kenneth I.Crawford a Waynee.Rosenoff. 28.5.2004 byly díky nezměrnému úsilí členů muzea při pátrání po dosud nezvěstném stíhači v rodné Tulse v Oklahomě pohřbeny ostatky Williama M. Lewise. Ostatky patnácti padlých amerických letců, nalezených v okolí,  dnes po exhumaci ze společného hrobu na hřbitůvku v Kovářské, kam byli pohřbeni ještě v roce 1944, od roku 1947, kdy byli americkým vojenským týmem, pátrajícím po ostatcích amerických letců, exhumováni, dnes odpočívají ve společném hrobě na americkém národním hřbitově v Jefferson Barracks v Saint Louis.

    Ale vraťme se do nepřehlédnutelného muzea Bitvy v Kovářské, sídlícího v budově bývalé mateřské školky na ulici Alfreda E. Trommera…Před budovou muzea nás vítá velmi početný dav mlčenlivých zájemců o jeho expozici. Početné muzejní sály v prvním patře pak jsou doslova „na doraz“ zaplněny stovkami vitrín, v nichž jsou části sestřelených strojů i osobní památky na padlé členy osádek či piloty obou letectev. Nechybí mezi nimi ani vitrína s věcmi palubního střelce zmíněného stroje LN-Y Johna C.Kluttze, jehož zadní část s Kluttzem se zřítila na střechu školy v Kovářské. Věci byly nalezeny při rekonstrukci elektřiny ve škole v době, kdy se na popsanou bitvu již skoro zapomnělo, 19.března 1982.

    A co na to říká jeden z nálezců jeho dokladů, tehdy čtrnáctiletý žák školy Roman Zdiarský? „..se něco z výšky větrací šachty sesunulo a z otvoru v její spodní části se vyvalila mračna prachu…viděli jsme, že na zemi leží zaprášený a špinavý balík čehosi. Po rozbalení jsme zjistili, že jde o plátěnou kombinézu, ve které byl zabalen stříbrný příbor, kožená peněženka s penězi, doklady, fotografiemi ženy a dětí...“. Z různorodých dokladů se krušnohorští badatelé později dozvěděli, že S/Sgt John.C.Kluttz, vojenského čísla 182114053, příslušník 350. (H) squadrony AAF pochází stejně jako jeho manželka, Mrs:Laverne R.Kluttz, z Dallasu

    Dotknout osudů padlých letců se zde návštěvníci v muzeu mohou v době, kdy je otevřeno, tj. každou sobotu odpoledne od 14 do 18 hodin, v zimě od 14 do 17 hodin. Do Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské lze nahlédnout i na stránkách muzea www.museum119.cz , exkurzi mimo návštěvní hodiny je možné domluvit na mailu 517@centrum.cz .

--
Poděkování
Za nezměrné úsilí při přípravě programu oslav i při pátrání po osudech letců děkujeme Janu Zdiarskému a jeho kolegům.

--
Prameny
Zdiarský, Jan Černé pondělí nad Krušnohořím  Kovářská, Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské 2009
Zdiarský Jan Bloody Encounter over a Forgotten Mountain. Short Illustrated Guide through the air battle over the Ore Mountains on September 11th,1944. Kovářská/Obrnice Eduard Model Accesories/Museum of Air Battle over the Ore Mountains 2007.
Museum of the Air Battle over the Ore Mountains on September 11th,1944 in Kovářská Czech Republic (katalog)
Program,19.mezinárodní letecké setkání. Kovářská
Letectví a kosmonautika,1993, číslo 12, s.25/773:Němeček, Václav Civilní letadla vyrobená v Československu: Z 226 B Bohatýr
Enzyklopaedie der Flugzeuge Augsburg, Weltbild Verlag 1994 (heslo Boeing B-17)
Zápisky autora.

--
Mgr.Zdeněk Procházka

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Odpovědět

Datum : 16.09.2012 19:47, Vložil : Honza

Jen oprava, žlutou 226 vodil Péťa Novaků, ale z AK Chomutov. Jinak díky za moc moc pěkně zpracovanej článek ;-).

Všechny komentáře

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka