Systém řízení u organizací ATO

18.03.2013

 
    V souvislosti s novou legislativou pro oblast výcviku leteckého personálu se mnoho organizací FTO, které zpracovávají své Provozní příručky pro ATO potýkají s požadavkem na Systém řízení. Tento požadavek je dán článkem ORA.GEN 200 přílohy VII Part ORA k Nařízení Komise(EU) č.290/2012.
 
    Podstatou požadavku na zavedení systému řízení je stanovení jasně vymezených povinností a odpovědností v celé organizaci včetně stanovení odpovědnosti za bezpečnost. Právě systém řízení bezpečnosti tzv. Safety management je novinkou, která nebyla doposud po organizacích výcviku požadována. Tento požadavek byl z části požadován u provozovatelů obchodní letecké dopravy ( tj.držitelů AOC), kde se tato oblast nazývá Program prevence nehod a bezpečnosti.
 
    V rámci legislativního procesu v letectví bude Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) zavádět Safety management do všech oblastí tj. provoz, výcvik, ATM, letiště, bezpečnost. Není to výmysl EASA, ale požadavek ICAO, kde je Safety management popsán v dokumentu ICAO doc 9859 Safety Management Manual.
 
    Ve zkratce se můžeme podívat co je vůbec podstatou Safety managementu a jak systém popsat ve své Provozní příručce. Podstatou je zjišťování nebezpečí , které s sebou nesou prováděné činnosti v organizaci,  jejich  vyhodnocení a řízení s tím spojených rizik, včetně prováděných účinných opatření pro zmírnění rizika.
 
    Safety management je zaměřen na systémový pro-aktivní přístup k zjišťování nebezpečí (hazard identification) a řízení bezpečnostního rizika (safety risk management).
 
    Zjišťování nebezpečí (hazard identification) je aktivní proces zjišťování nebezpečí založený na sběru, analýze a zdokumentování zjištěných bezpečnostních údajů, vytváření zpětné vazby o nebezpečí a s ním spojených bezpečnostních rizik, která ovlivňují bezpečnost všech provozních činností organizace.
 
    Základem pro účinný Safety management je účinný systém bezpečnostních hlášení (safety reporting), to znamená kromě povinného hlášení nehod a incidentů, zejména dobrovolný systém hlášení bez jakýchkoli postihů pro ohlašovatele , nebo důvěrný systém hlášení nebezpečí všech událostí, nedostatků, chyb a pochybností směrem k bezpečnosti.
 
Systém bezpečnostních hlášení je vybudován na atributech:
 
Povinné hlášení událostí
Organizace a všichni zaměstnanci jsou povinni hlásit všechny události podléhající povinnému hlášení.
Dobrovolné hlášení událostí
Jakýkoli zaměstnanec je vedením organizace vyzýván a podporován, aby podával
dobrovolně (ne tedy na základě právních a administrativních požadavků) informace o událostech a nebezpečích. Ohlášené informace nesmí být použity proti ohlašovateli.
Důvěrné hlášení událostí
Důvěrné hlášení má za cíl chránit identitu ohlašovatele. Toto je jedním ze způsobů, jak zajistit, aby dobrovolné hlášení bylo bez jakýchkoli postihů.
 
 
    Dalšími prvky Safety managementu jsou Bezpečnostní dotazování provozního personálu, řízení změn v organizaci a Bezpečnostní audity, které v podstatě mohou být spojeny se Systémem sledování shody ( v současnosti tzv. systém jakosti ).
 
    Řízení bezpečnostního rizika definujeme jako vyhodnocení a zmírnění bezpečnostních rizik následků nebezpečí , které ohrožují způsobilost organizace, a to na úroveň tak nízkou, jak je přiměřeně možné. Je to proces cesty od zjištění (identifikace) nebezpečí a analýzy jeho následků (rizik) k vyhodnocení a zmírnění bezpečnostních rizik následků nebezpečí.
 
Bezpečnostní riziko je charakterizováno :

    • Pravděpodobností (probability) následků nebezpečí a
    • Vážností (severity) následků nebezpečí
 
Pokud míra pravděpodobnosti a vážnosti nebezpečí překračuje stanovenou úroveň musí organizace přijmout opatření ke snížení tohoto rizika.
 
V praxi to znamená např:

    • Organizace plánuje provoz na nové letiště, což v sobě skrývá jistá rizika. Tato rizika si je potřebné popsat, vyhodnotit jakým způsobem jsou rizika snížena a případně navrhnout jakým způsobem rizika snížit na přijatelnou úroveň.
    • Došlo ke změně postupů nebo značení na nějakém nedefinovaném letišti. Rizika tedy mohou být : piloti nejsou seznámeni s novými postupy nebo značením. Následkem může být sblížení letadel, střet letadel na zemi apod. Pravděpodobnost i vážnost nebezpečí je tedy vysoká a organizace musí přijmout opatření ke snížení rizika.
 
 
Věřím, že Vám článek přiblížil problematiku systému řízení a správně Vás nasměřuje ke splnění požadavků legislativy.
 
Ing.Vlastimil Jiráček
konzultant

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka