Radionavigační prostředky v letectví 1…

17.05.2013


    Nesměrový (radio) maják (NDB) je rádiový vysílač na známém místě, který se používá v letectví jako navigační pomoc. Jak už název napovídá, vysílaný signál neobsahuje vlastní směrové údaje, na rozdíl od jiných navigačních prostředků.

                          

    Radiokompas patří mezi závislé navigační zařízení, které automaticky indikuje kursový úhel radiostanice. Radiokompas může být použit v rozsahu přijímaných kmitočtů jako komunikační přijímač. Kursový úhel radiostanice je úhel, měřený od podélné osy letounu.


            
    Rádiové pozemní stanice, jsou standardizovány v příloze 10 ICAO  pracují v kmitočtovém pásmu 150 – 1800 kHz, mohou být využity k navigačnímu účelu. Pro navigační účely, byly vybudovány nesměrové majáky, nazývané NDB ( Non Directional Beacon), pracující v kmitočtovém pásmu 190-550 kHz a vysílají po 30 sekundách identifikační značky, Morseovou abecedou na nosném kmitočtu 400 nebo 1020 kHz.

    Každý NDB je identifikován jedním až třemi písmeny Morseovy abecedy ve volací značce. NDB jsou rozděleny do kategorií podle výkonu, s nízkým výkonem o výkonu méně než 50 wattů, střední od 50 W až 2000 W a vysoká je více než 2000 W.    Palubní zařízení se skládá z přijímače, obsluhy, antén (všesměrová a rámová) a indikátoru. U starších typů ADF se používá rámová otočná anténa. Současné ADF jsou vybaveny pevnou rámovou anténou, která je spolehlivější.    Rámová anténa je sestavena ze dvou rámečkových cívek na sebe kolmých. Každá cívka je spojena samostatně se statorem rozkladače v přijímači ADF. Jestliže je přijímaná stanice / maják, přímo ve směru letu, potom cívka A, bude mít maximální signál a cívka B bude s nulovým signálem. Rotor rozkladače, který je kolmo k cívce A a paralelně s cívkou B, bude také vykazovat nulu. V případě, kdy přijímaná stanice / maják je vlevo nebo vpravo od směru letu, bude maximální signál v cívce B a cívka A bude vykazovat nulový signál. Ručička indikátoru se otočí o 90°. Složením signálů rámové antény a všesměrové antény, získáme orientovaný signál k pozemní stanici / majáku. Rámová anténa poskytne informaci o zaměření směru, letoun – stanice / maják. Všesměrová anténa dodává informaci o orientaci elektromagnetického pole pozemní stanice / majáku.

    Směrem k majáku narůstá. Indukované napětí v rámové anténě se přivádí do obvodu, který posouvá fázi o 90°a vyrovnává tak fázový rozdíl mezi indukovaným napětím v rámové anténě a všesměrové anténě. Po zesílení se vede signál na balanční modulátor, na který se také přivádí nf signál z oscilátoru. Modulovaný signál se dále vede na směšovač, kde dochází k součtu se signálem ze všesměrové antény. Tím získáme amplitudově modulovaný signál, kde hloubka modulace signálem z nf oscilátoru je závislá na úhlu natočení antény a fáze modulovaného signálu rozlišuje smysl otáčení antény. V audio detektoru se signál rozdělí na telefonní kanál a dále do sluchátek a na kanál kompasový, kterým přichází signál na úzko pásmový filtr, nastavený na nf kmitočet. Signál potom prochází fázovým detektorem a modulátorem na řídící vinutí motorku a natáčí rotorem rozkladače, spolu s rotorem selsynu, který řídí selsyn v indikátoru RMI. Ručička indikátoru ukáže KUR pozemní stanice / majáku.    Dosah signálu při zajištění spolehlivé indikace je přibližně do 500 km. Chyba zaměření dosahuje až 3°. Činnost ADF je ovlivňována řadou vnějších vlivů. Nejznámější je tzv. noční efekt, uplatňující se nejvíce při východu a západu slunce, kdy se mění ionosféra. Další vliv, který ovlivňuje přesnost indikace ADF je přechod mezi pevninou a vodní hladinou, kde se uplatňuje rozdílná absorpce povrchů , přízemní vlny. Šíření elektromagnetických vln může ovlivnit blízkost vysokých pohoří a silné statické pole během bouřky. Polohová chyba se odstraňuje při kompenzaci radiokompasu. Korekční tabulka se umisťuje v blízkosti indikátoru RMI.

Petr Kratochvíl


 

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka