Jeppesen charts

19.05.2013

    Čtení mapových podkladů firmy Jeppesen se stává naprosto nezbytnou součástí předletové přípravy pro vykonání každého IFR letu, Mnozí z vás se s pojmy jako STAR nebo SID setkají v tomto pojednání vůbec poprvé ale i tak věřím, že vám tyto řádky přinesou užitečné informace pro předletovou přípravu při Vašich IFR letech.

    Mapa Přístrojového přiblížení, z hlediska IFR letu představuje správné porozumění symbolice přibližovacích map základ úspěchu každého letu. Protože právě ve fázi přiblížení opouští letoun „bezpečný“ prostor Airways a vydá se na sestup k povrchu země. Právě přibližovací mapy obsahují nějvětší koncentraci symbolů na mapách Jeppesen. Správné porozumění a dodržení předepsaného sestupu je v případě letu na skutečná minima základem úspěchu.
    
    Směr čtení mapy je netradičně “zprava-doleva” Prvnotní informací je název letiště, druh přiblížení a RWY pro kterou je sestup určen. Následuje datum vydání a verze mapy, tyto informace je důležité sledovat s ohledem na možné změny v dalších fázích (trvalá výšková překážka)

    Následuje Briefing samotného přiblížení, popis nezdařeného přiblížení, informace o převodní výšce a nastavení výškoměru včetně výšky vztažného bodu dráhy. Střed mapy zabírá grafické zobrazení. Dalšími částmi jsou: Vizualizace sestupu, Postup nezdařeného přiblížení a informace o minimech.

    Pojďme si nyní podrobnějí projít jednotlivé části přibližovacího listu:

    Před použitím každého listu je nejprve nutné zkontrolovat správnost a aktuálnost každého listu. Mapa uvedená v příkladu je platná od 17. Prosince 1999, její číslo je 11-2 (pro informaci, mapy jsou ve složce každého letiště seřazeny podle stejného klíče. Dle přesnosti přiblížení.

    Pojďme si nyní projít identifikátor mapy 11-2, První číslice uvádí informaci o letišti v daném městě , druhá číslice vyjadřuje druh procedury (ILS) , číslo za pomlčkou je pořadovým číslem mapy.  Rovněž je při čtení mapy potřeba zkontrolovat dráhu pro kterou je daná mapa určena a to přdevším u letišt s paralelními RWY. Rovněž je třeba si uvědomit ICAO identifikátor daného letiště (v některých městech se může nacházet vice letišť)    Frekvence pro komunikaci jsou seřazeny v logickém pořadí , postupného předávání ATC mezi stanovišti ATC.

    Briefing obsahuje souhrn informací pro přiblížení, v našem případě  frq Localiseru ,kurz konečného přiblížení, výška nad vnějším návěstidlem, výška rozhodnutí  nadmořská výška prahu dráhy. Dále je zde popsán postup nezdařeného přiblížení.    Největší část každé přibližovací mapky je věnována grafickému znázornění mapové situace od IAF (initial approach fix)  obsahující body pro navedení do sestupu (v našem případě ILS) prostorů pro holding a situace v okolí trati s načrtnutím některých bodů u kterých se předpokládá jejich viditelnost včetně překážek v okolí a jejich výšek. Nejvyšší překážka v oblasti je vyznačena černou tlustou šipkou. Pro případ výpadku GS složky paprsku ILS je ve spodní části tabulka s výškami sestupové roviny.    Pod grafickým přehledem je umístěn řez vertikálního profile přiblížení. Od bodu koncového přiblížení, v našem případě BEGEN.  Při setsupu bychom měli udržovat uvedený gradient klesání a vyvarovat se podklesání sestupové roviny. Diagram rovněž zobrazuje minimální výšky pro přelet bodů např LOM a 2780ft při aktuálním QNH.    Pod diagramem najdeme tabulku s vypočítanými rychlostmi sestupu v závislosti na rychlosti přiblížení. Rovněž zde najdeme náčrt rozmístění světel před prahem RWY a informaci pro nezdařené přiblížení, šipka zobrazuje stoupání do vzdálenosti 5.6nm od voru DMS.

    Všimněte si, že některé informace jsou uváděny na mapách vícenásobně, z důvodu usnandnění udržení pozornosti pilota při nestandartních situacích, v tomto případě nezdařeném přiblížení.    Poslední částí mapy jse tabulka s minimy pro přístání s plnou a částečnou funkčností přibližovacího system. Nejdůležitějším údajem je DA- výška rozhodnutí při které se musíme rozhodnout  zda v přiblížení pokračujeme a nebo zahájíme postup nezdařeného přiblížení.

    Minimální hodnoty RVR jsou zde uvedeny pro každou kategorii spolu s kombinacemi poruch přibližovacího světelného system.Mapa standartního odletu (standard instrument departure) SID

    Jak si jistě všimnete rozložení mapového listu je shodné s předešlou situací. V našem případě se jední o mapu standartního odletu z letiště Mnichov. Opět se jedná o dráhu 08 R/L, odletové mapky tedy mohou být stejné pro R i L dráhu. Velká růžice ukazuje směr severu Odletové a příletové mapky nejsou v měřítku, uvedené vzdálenosti tedy nemusí nutně korespondovat s délkou úseků na mapách vyznačených.

    Tato cast rovněž obsahuje “speed restriction” neboli omezení rychlosti. Ve spodní části mapky se nachází textový popis standartního odletu.Mapa standardního příletu (Standard arrival) STAR

    Mapa zobrazuje navedení letadla z koncového bodu trati do bodu počátečního přiblížení IAF. Rovněž zde najdete informace o protihlukových postupech, restrikcích místech pro vyčkávání, zvláštní proctor je vyhrazen postupu ztráty spojení. Stejně jako u map standartních příletů není ani tato mapa v měřítku a diagram se směrovou růžicí opět zobrazuje sever. Důležitým  prvkem je tzv: Clearance limit což je mez povolení.    Tak jako u normálních letů za podmínek VFR vyžaduje i letání za pravidel letuIFR celkovou vyváženost a kordinaci posádky. Nežádoucí je trhanost pohybů , neschopnost udržet základní velličiny letu jako výška směr a rychlost. Létání podle přístrojů naopak vyžaduje důslednou přípravu, znalost letounu a řízení se pravidly: Letím, Naviguji, Komunikuji.

--
Petr Kratochvíl

 

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka