Zásady určování množství paliva

14.06.2013


Všeobecné letectví

    Let se nesmí zahájit, pokud letoun nemá dostatečné množství paliva a oleje k bezpečnému dokončení letu. Množství paliva v letounu musí dovolit:

a) let na letiště určení a potom 45 minut letu v cestovní výšce, pokud je let prováděn podle pravidel IFR a náhradní letiště není požadováno.

b) let z letiště určení na náhradní letiště a potom 45 minut letu v cestovní výšce, pokud je let prováděn podle pravidel IFR a náhradní letiště je požadováno.

c) let na letiště určení a potom 30 minut letu v cestovní výšce, pokud je let prováděn podle pravidel VFR ve dne.

d) let z letiště určení na náhradní letiště a potom 45 minut letu v cestovní výšce, pokud je let prováděn podle pravidel VFR v noci.
     
Obchodní letecká přeprava

 SHAPE  * MERGEFORMAT

        Palivo pro pojíždění                 Traťové palivo
        Náhradní palivo                        Konečná záloha paliva
        Palivo pro nepředvídané okolnosti

       
    Provozovatel musí vypracovat zásady určování množství paliva společnosti, včetně výpočtu množství paliva pro odlet, které musí být na palubě k dispozici, na základě plánovacích kritérií. Použitelné množství paliva na palubě pro odlet musí zahrnovat:

1.1 Palivo pro pojíždění
    jehož množství není menší než množství paliva, jež se pravděpodobně spotřebuje před vzletem. Zohlední se místní podmínky na letišti odletu a spotřeba APU.

1.2 Traťové palivo
a) palivo pro vzlet a stoupání z letiště do počáteční cestovní hladiny/výšky letu, přičemž se zohlední plánovaná trať odletu
b) palivo z vrcholu stoupání do vrcholu klesání, včetně jakéhokoli postupného stoupání/klesání, a
c) palivo z vrcholu klesání do bodu, kdy je zahájeno přiblížení, přičemž se zohlední plánovaný postup příletu
d) palivo na přiblížení a přistání na cílovém letišti

1.3 Palivo pro nepředvídané okolnosti
a)
I) 5 % plánovaného traťového paliva nebo v případě přeplánování za letu 5 % traťového paliva pro zbytek letu

II) nejméně 3 % plánovaného traťového paliva nebo v případě přeplánování za letu 3 % traťového paliva pro zbytek letu, za předpokladu, že je k dispozici náhradní letiště na trati

III) množství paliva postačující na 20 minut doby letu založené na spotřebě plánovaného traťového paliva za předpokladu, že provozovatel stanovil program sledování spotřeby paliva pro jednotlivé letouny a na výpočet množství paliva využívá platné údaje zjištěné pomocí takového programu

IV) množství paliva založené na statistické metodě schválené úřadem, která zaručuje přiměřené statistické pokrytí odchylky od plánovaného ke skutečnému traťovému palivu. Tato metoda se používá ke sledování spotřeby paliva u každé dvojice měst/kombinace letounů a provozovatel používá tyto údaje ke statistické analýze s cílem vypočítat palivo pro nepředvídané okolnosti pro danou dvojici měst/kombinaci letounů

b)
množství na dobu letu pěti minut při udržované rychlosti ve výšce 1 500 ft (450 m) nad cílovým letištěm za standardních podmínek.

1.4 Náhradní palivo
a)
I) palivo na nezdařené přiblížení z platného MDA/DH na cílovém letišti do nadmořské výšky nezdařeného přiblížení, přičemž se zohlední celý postup nezdařeného přiblížení

II) palivo na stoupání z nadmořské výšky nezdařeného přiblížení do cestovní hladiny/výšky letu, přičemž se zohlední plánovaná trať odletu

III) palivo na let z vrcholu stoupání do vrcholu klesání, přičemž se zohlední plánovaná trať letu

IV) palivo pro klesání z vrcholu klesání do bodu, kdy je zahájeno přiblížení, přičemž se zohlední plánovaný postup příletu

V) palivo pro vykonání přiblížení a přistání na náhradním cílovém letišti zvoleném podle

b) jsou-li požadována dvě náhradní cílová letiště, musí být množství paliva dostatečné pro pokračování do náhradního cílového letiště, pro které je potřebné větší množství náhradního paliva.

1.5 Konečná záloha paliva
a) v případě letounů s pístovými motory představuje množství paliva na dobu letu 45 minut

b) v případě letounů s turbínovými motory představuje množství paliva na dobu letu 30 minut při udržované rychlosti ve výšce 1500ft (450m) nad letištěm za standardních podmínek, vypočítané na základě odhadovaného množství při příletu na náhradní cílové letiště nebo cílové letiště, pokud se náhradní cílové letiště nepožaduje.

1.6 Minimální dodatečné palivo
a) aby letoun podle potřeby klesal a pokračoval do přiměřeného náhradního letiště v případě poruchy motoru nebo ztráty přetlaku, podle toho, co vyžaduje větší množství paliva na základě předpokladu, že k takovému selhání dojde v nejkritičtějším bodě na trati

I) udržel se ve výši 1 500 ft (450 m) po dobu 15 minut nad letištěm za standardních podmínek

II) vykonal přiblížení a přistání, s výjimkou případu, kdy se dodatečné palivo požaduje pouze, nepostačuje-li v těchto případech minimální množství paliva vypočítané v souladu s body 1.2 to 1.5

b) pro let po dobu 15 minut ve výšce 1 500 ft (450 m) nad cílovým letištěm za standardních podmínek, provádí-li se let bez náhradního cílového letiště.

1.7 Mimořádné palivo
Vyžaduje-li ho velitel letadla.


--
Ing. Milan Kuchař
 

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka