Vychytávky z výcviku: Kontrola checklistů

18.06.2013


    V letectví používáme checklisty, abychom se ujistili, že jsme splnili všechny kroky pro správné vykonání daného úkolu. Někdy je důležité tyto kroky udělat přesně v určitém pořadí. Toto je základem umění létat. A je to proč slýcháme naše instruktory nám říkat, ať používáme checklisty. Jejich vhodné používání je také hodnoceno během přezkoušení. Přesto vidím během výcviku studenty, jak vytahují checklisty v nevhodný čas nebo je špatně použijí. Pro ilustraci jsou požadavky na používání pěkně a jasně definované v publikaci od americké FAA: "Practical Test Standards" (PTS), kde jsou jasně dané požadavky a pravidla, podle kterých se přezkušuje pro získání americké licence PPL. Tam se praví: "Vhodné použití checklistu záleží na úloze, která je hodnocena," a že "může nastat taková situace, kdy by použití checklistu, přestože by se tím dosáhlo splnění úkolu, bylo nebezpečné nebo nepraktické, hlavně během jednopilotního provozu. V tomto případě by bylo vhodné zpětně si checklist projít až poté co byly jednotlivé položky checklistu vykonány. Při používání checklistu je třeba brát v potaz i rozdělení pozornosti a správnou vizuální kontrolu dalšího provozu."

    To znamená, že někdy je vhodnější použít checklist jako "do-list", tj. vykonat každou položku zvlášť, vždy když se k ní dojde při čtení checklistu. Například nastartování motoru je ideální situace pro takové použití "do-listu". Jindy je vhodnější použít mnemotechnické pomůcky nebo tzv. "flow checks", tj. pro daný postup postupovat vždy stejně, např. začít kontrolou palivového ventilu u podlahy, pokračovat vzhůru na palubní desku a tam postupovat zprava doleva. Potom se akorát ve vhodný okamžik pojistit přečtením příslušného checklistu. Například při přiblížení k letišti a před přistáním se dá použít známý "GUMPS check" (Gas - ověřit množství paliva, přepnout na plnější nádrž; Undercarriage - podvozek dolů, prošlápnout brzdy; Mixture - bohatá směs, atd.), a potom použít vlastní checklist pro ověření, že jsme opravdu udělali všechny úkony.    Budete-li používat checklisty tímto způsobem, a kdykoliv to jen bude možné začnete s mnemotechnickou pomůckou, nebo použijete "flow check", a pak se pojistíte přečtením vlastního checklistu, lépe si tím zapamatujete co, a kdy, se má udělat. Také vám to poskytuje takovou záchrannou síť, která zachytí, pokud byste na něco zapomněli. Hlavně v jednopilotním provozu vám to pomůže předejít závažné situaci.

    Na závěr je v PTS zdůrazněná potřeba vhodně rozdělit pozornost a nezapomenout skenovat obzor pro vyhnutí se ostatnímu provozu. Toho se dá docílit, když budete držet checklist výš, tak aby vaše zorné pole zahrnovalo jak samotný checklist, tak také i to co se děje vně letadla. Tento postup sníží vaší dezorientaci, čas, který strávíte se skloněmou hlavou koukáním se dolů na cheklist, a umožní vám skenovat za použití malých pohybů očí a budete tak i v lepší pozici zareagovat na cokoliv nečekaného.

    Až vám váš instruktor někdy řekne, ať použijete checklist, budete už vědět jak na to.

Držení cheklistu výš, vylepší vaší kontrolu letadla během čtení checklistu.

--
Matěj Dostál

 

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka