Přílety, lety po okruhu a odlety pro letiště Letňany LKLT.

05.05.2014


Hlavním tématem článku bude ucelené seznámení s letištěm LKLT. Letiště v Letňanech je díky svému umístění poměrně specifické, proto si v jednotlivých částech rozebereme postupy pro přílet, lety po okruhu, odlet a vysvětlíme si všechny jejich zvláštnosti.

LKLT je situováno v severozápadním cípu CTR Kbely v těsné blízkosti dalšího řízeného prostoru Vodochod. Vertikální limit je omezen TMA Praha na 2000 ft.

Přílet:
Pro přílet do CTR je nezbytné 3 minuty před vstupním bodem se ohlásit na frekvenci Kbely VĚŽ (120, 875), sdělit identifikaci letadla a vstupní bod do CTR. Další nezbytností je dodržovat maximální povolenou výšku: 2000´, a to podle QNH pro daný prostor.

Vstupní body pro CTR Kbely:Pokud bude vstupní bod ROMEO pro přílet do LKLT, standardně nám věžák dá povolení pokračovat přímo do Letňan. V blízkosti dráhy a její prodloužené osy v LKKB je nutné ohlásit křižování. Poté budete moci pokračovat na Vinoř nebo nad letiště LKLT, v tento okamžik často dochází ke změně frekvence na Letňany INFO (120, 325).

Může nastat situace, kdy řídící nepovolí pokračovat přímo do Letňan, ale budete muset obletět celé CTR po všech vstupních bodech až do bodu MIKE. Častým důvodem jsou přilétávající letadla nebo vojenské lety v blízkosti letišti LKKB.

S touto alternativou musíme počítat i pro body UNIFORM a LIMA. Nejsnadnější situace je v případě příletu přes bod MIKE, kdy můžeme pokračovat přes Vinoř přímo na letiště Letňany.

Let po okruhu:
Let po letištním okruhu má také svoje specifika. Musíme si uvědomit, že se nacházíme v poměrně složitém a dosti náročném prostoru. Maximální výška po okruhu je 1900´. Okruhy se létají pouze severní, tj. 05 levé a 23 pravé. Pro lepší představu, jak správně udržovat letoun na okruhu, je vhodné si prostudovat následující mapku. Další nezbytnou věcí, která nám zjednoduší let po okruhu, je zvolení referenčních bodů (křižovatku u OC Letňany, rybník u cukrovaru a komíny). Nezapomeňme se vyhýbat části Kbel a nepřelétávat obec Myškovice.Letiště v Letňanech je vybaveno dvěma dráhami: 05L 23R a 05R 23L. Severní dráha, tj. 05L 23R, je po velmi zdařilé rekonstrukci a její povrch patří mezi nejlepší travnaté dráhy v ČR. Není důvod se divit, že letňanští si tuto dráhu střeží, a proto je přednostně určená pro letouny se zatahovacím podvozkem.V těchto dnech je dráha z důvodu vysychání uzavřena. Další informace o stavu a provozu v LKLT jsou samozřejmě k nahlédnutí v NOTAMech.

Odlety:
Odlety z Letňan mají také svá úskalí, ale záleží opět na daném výstupním bodu. Pokud letíte na MIKE, je velice důležité se po odletu z letiště držet severně silnice, která spojuje Kbely a Starou Boleslav. Zde je nebezpečí narušení prostoru LKVO! U bodů LIMA a UNIFORM je situace výrazně jednodušší, pokud budeme dodržovat předepsanou výšku, nehrozí zde žádné narušení prostorů. Na druhou stranu jsou složitější z navigačního hlediska. Při odletu na bod ROMEO existuje více možností. Odlet z dráhy 05 na ROMEO je snažší, po vzletu pokračujeme přímo na obec Vinoř, následně točíme do jižního kurzu, hlásíme křižování osy dráhy a pokračujeme na ROMEO. Pokud je dráha v používání  23, existuje zde možnost po vzletu zatočit doleva a pokračovat přes dráhu LKKB přímo na ROMEO. V případě, že tento postup nebude možný, provedeme odlet pomocí pravého okruhu dráhy 23. Ve třetí zatáčce opustíme okruh a letíme přímo ROMEO. Nejdéle trvající let z LKLT na ROMEO je opět přes všechny vstupní body CTR KBELY (MIKE,LIMA,UNIFORM), ale i s touto variantou pilot musí počítat.

Doufám, že tento článek pomohl lépe pochopit prostor a postupy na letišti LKLT. Předpokládá se, že každý pilot před svým letem si prostuduje všechny dostupné materiály a mapy místního CTR LKKB a letiště LKLT.


Ondřej Sucharda, Instruktor Flying Academy

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

PROSTORY 2

Odpovědět

Datum : 04.05.2014 11:18, Vložil : obyvatel a letec

Je-li AFIS zavřená, pojíždíte na letišti bez služby, ale chystáte se letět do prostoru D. Legální je být na FREQ AFIS LKLT pro část pojíždění, pak přejít ( určitě před vstupem na RWY LKLT) na FREQ MTWR LKKB. Čím dřív monitoruje FREQ MTWR LKKB, tím víc víte, co se děje v MCTR a MTMA Kbely. Pak už jen vyžádáte povolení a letíte pod něj. Žádat řídícího ve Kbelích o informace pro pojíždění atd. je nepraktické, on/ona o stavu plochy či pozemním provozu v Letňanech nemůže vědět.Ohlaste se AŽ připraveni ke vzletu ( zatím mimo dráhu, po úkonech a checklistech) a žádejte odletové povolení. Žádost o vzlet a o odletové povolení proveďte, až když jste skutečně READY. Frazeologie je stejná jako z Varů, Brna,Ostravy, Ruzyně či jiného řízeného letiště. Jen žádost o povolení k pojíždění vynechte, nejste na řízeném letišti. POZOR, jakékoliv povolení Vás nezbavuje povinnosti DODRŽOVAT PROTIHLUKOVÉ POSTUPY dle AIPu ( pokud to je bezpečné)

PROSTORY 1

Odpovědět

Datum : 04.05.2014 10:52, Vložil : obyvatel a letec

Pro odlet při otevřené AFIS je vše standardní jako na letišti AFIS. Protože ale letíte v řízeném prostoru D, AFIS zprostředkuje povolení od ATC Kbely. Toto povolení zahrnuje i rozsah poskytování služby AFIS.Povolení se mění v reálném čase podle provozu LKKB, LKVO a LKPR a nelze dát univerzální recept. V AIPu tyto postupy nejsou na přání ATC z důvodů rozsahu koordinančních dohod ( je velký) a z důvodů jednoduchosti postupů.( složité postupy znamenají větší počet chyb a incidentů). Obecně platí, že piloti NEPROŠKOLENÍ z koordinace létají do 2000 stop QNH v MCTR i MTMA LKKB. Výše smí pouze po PŔÍMÉM povolení ATC LKKB, tedy AFIS NESMÍ " POVOLIT " provoz NEPROŠKOLENÝM pilotům nad 2000 AMSL.(tito piloti mj. neznají hranice prostorů, kde se smí výše s ohledem na rozestupy od CTR a TMA LKPR, LKVO a LKCV) V současné době školení mají jen piloti AK Letňany a SAS ( Antonv 2 OK - VHJ).

okruhy LKLT

Odpovědět

Datum : 04.05.2014 10:25, Vložil : dokončení

C) Zhodnoťe polohu 3.okruhové zatáčky levého okruhu RWY05 s ohledem na vítr. Při severním větru klidně zaleťte dále nad Prosek, jinak se ocitnete vysoko a blízko. V lepším případě je to na opakování okruhu ( go-around), v horším případě uražený přídák a prokousnutý knipl ( OK - LOS, viz www.uzpln.cz). D) Na okruhu nedělejte 360°zatáčky kvůli rozestupu. Zastavíte ty za sebou, točíte i v malé výšce, někdy bez výkonu a na klapkách. K pádu při vyčkávání ve 3. zatáčce v LKLT už došlo ( r. 2000 nevím přesně???).Raději opakujte okruh. A pokud Vám Váš provozovatel či škola vyčítá okruh navíc, ZMĚŇTE školu.I podle GO- AROUND Policy poznáte slušného provozovatele.( nejen u malých letadel)

okruhy LKLT

Odpovědět

Datum : 04.05.2014 10:22, Vložil : obyvatel a letec

Článek je relativně stručný, ale díky za něj. Čert je schován v detailech. A)Po vzletu ve směru 23 je levá zatáčka NAPROSTO vyjímečná a nedělejte ji bez předběžné koordinace ( AFIS, MTWR LKKB). Nejlíp je letadlu v okruhové výšce nad středem letiště, takže severní odlet a potom přes střed LKLT a LKKB je výrazně BEZPEČNĚJŠÍ. V roce 2013 došlo k 3 incidentům ( 2x piloty stejného provozovatele !!!), kdy po zatáčce z RWY23 na jih došlo ke konfliktu s letadly, vzlétajícími či přistávajícími na RWY 24 LKKB. B) Nepřesná je formulace...cit.: Odlet z dráhy 05 na ROMEO je snažší, po vzletu pokračujeme přímo na obec Vinoř,...NENÍ to pravda. Proveďte normální protihlukový odlet z 05, na jih nezátačejte bez povolení ( AFIS, povolení ATC LKKB). Vyhněte se Kbelům, Vinoři, Počernicím i Satalicím ( viz AIP). Opět platí, že o 2 minuty delší let na ROMEO z polohy po větru severního okruhu je BEZPEČNĚJŚÍ. Ale jsou-li 2 minuty ve Vašich prioritách zásadní..tak nevím. C) Zhodnoťe polohu 3.okruhové zatá

Odlet

Odpovědět

Datum : 10.04.2014 19:25, Vložil : cukista

bylo by dobré zmínit i další důležité věci například rozdíl v postupech při odletu v případě poskytování služby AFIS a naopak kdy je AFIS zavřený. Další podstatnou informací AFIS bude jeho prostor činnosti - tj. prostor po Vinoř nebo po Mike anebo celé CTR. Zrovna tuto informaci narozdíl od uvedených v článku v AIPu nenajdeme.

Všechny komentáře

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka