Úspornější motory, vodíkový pohon letadel. Letiště Praha kráčí k uhlíkové neutralitě

08.07.2021

Letiště Praha chce být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Pomohou tomu nové technologie, úspornější motory, udržitelná paliva, vodíkový nebo elektrický pohon letadel. Letiště Praha se proto připojilo k iniciativě Net Zero, kterou organizuje mezinárodní sdružení letišť ACI. To sdružuje více než 200 letišť, která se chystají dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality. Iniciativa Net Zero má za cíl dosáhnout takzvané čisté uhlíkové neutrality nejpozději v roce 2050.


Letiště Praha ale cílí konkrétními kroky právě na rok 2030. V kontextu covidové krize jde o ambiciózní cíl. Letiště snižuje cíleně emise CO 2 již od roku 2010, kdy se zapojilo do programu Airport Carbon Accreditation a je nyní ve třetí úrovni, která požaduje rovněž zapojení partnerů do snižování emisí. Ty jsou navíc každoročně ověřovány nezávislou certifikační společností.


Od roku 2010 se podařilo snižovat emise v průměru o tři až pět tisíc tun CO 2 ročně. A to díky výměně osvětlení za úsporné LED, utlumili jsme noční provoz vzduchotechnických jednotek a osvětlení v terminálech, vyměnili jsme absorpční chladící jednotky, kotle, hořáky, využili jsme odpadního tepla na čistírně odpadních vod. Od roku 2019 se roční úspory vyšplhaly až na 40 tisíc tun oproti referenčnímu roku 2009 a to především nákupem zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ říká Soňa Hykyšová, ředitelka Ochrany životního prostředí.

Letiště  Praha plánuje s úspornými projekty pokračovat a do roku 2025 dosáhnout snížení emisí oproti roku 2009 o 72 procent. „Evropská letiště jsou vůdčí silou v rámci řešení klimatické situace. Více než deset let každoročně dosahují meziročního snížení emisí. Vyhlášení dlouhodobého globálního uhlíkového cíle sdružení ACI je dalším krokem společného úsilí a znamením, že letištní průmysl se plně ztotožňuje s celosvětovými snahami o řešení klimatické hrozby. Chtěl bych ocenit Letiště Praha za to, že se připojilo k letištím, která své environmentální cíle sjednotila s globálními klimatickými cíli,“ říká Jost Lammers, Prezident ACI EUROPE a generální ředitel a prezident Letiště Mnichov.


Protože není reálné dosáhnout čisté nuly, je nutné zbývající emise CO2 vykompenzovat investicí do projektů, které naopak emise ve stejném objemu uspoří. Letiště Praha proto bude preferovat projekty v rámci České republiky. Letiště Praha navíc v rámci své strategie udržitelnosti Green PRG 2050 má stanoveny konkrétní cíle pro pět oblastí. Jde o směřování k druhově pestrému letišti, nula procent komunálního odpadu na skládkách do roku 2025, snižování hlukové zátěže a postupné uzavírání nočního provozu až po spolupráci s partnery a zmiňovanou uhlíkovou neutralitu.

 

Zdroj a Foto: Letiště Praha

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

robert

Odpovědět

Datum : 10.12.2022 13:35, Vložil : robert

Great post, you have pointed out some excellent points, I as well believe this is a very superb website. page

robert

Odpovědět

Datum : 03.12.2022 13:28, Vložil : robert

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often. page

robert

Odpovědět

Datum : 15.11.2022 13:56, Vložil : robert

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! streameast live nfl

robert

Odpovědět

Datum : 28.09.2022 13:24, Vložil : robert

Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work.. optus nbn plans

robert

Odpovědět

Datum : 21.09.2022 12:39, Vložil : robert

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well! cermin kereta

Všechny komentáře

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie