Lucka bydlí na Točné aneb Tiger Moth létá v Česku!

16.11.2011

„Po nácviku akrobacie (na De Havillandu DH 82 Tiger Moth - pozn. aut.)) jsem se 17. dubna 1941 vracel na přistání na anglickém letišti Watchfield. Foukal silný nárazový vítr a já nalétával z nezvyklého směru přes údolíčko na okraji letiště. Nízko nad zemí jsem najednou ucítil prosedání, ale nežli jsem stačil přidat plyn, zachytil jsem ostruhou ocasu za ostnatý drát, ohrazující letiště. Tvrdě jsem dosedl, vrtule chytila zem, praskla jedna pneumatika. Nebyl ani tak poškozen letoun jako byla poraněna má přehnaná sebedůvěra, jíž to zasadilo bolestnější ránu“. Těmito slovy vzpomíná na své nepříliš zdařené přistání 17. dubna 1941, kdy létal  v hodnosti LAC (svobodník) základní pilotní výcvik  u 3. EFTS (Elementary Flying Training School, pilotní škola pro základní pilotní výcvik) později známý československý vojenský letec Miroslav Liškutín (letec ovšem při incidentu, jak uvádí jiný pramen, urazil levou podvozkovou nohu a poškodil obě dolní křídla a vrtuli). Byl jedním z mnoha  stovek československých letců, působících během druhé světové války ve Velké Británii, resp. Kanadě, kteří měli možnost detailně se seznámit s přednostmi, ale i záludnostmi jednoho z nejznámějších cvičných strojů leteckých dějin - výrobku anglické letecké firmy De Havilland Aviation - De Havillandu DH 82 Tiger Moth.

Je až neuvěřitelné, že od  6. listopadu mají díky neúnavné činnosti Historické letky Republiky Československé možnost poznat kladné stránky pilotáže otevřeného dvouplošného stroje s pilotním sedadly v kokpitu za sebou i piloti v České republice. Ve zmíněný den totiž po přeletu z Německa po trase Scharding - Frymburk - Hosín - Tábor - Benešov dosedl, pilotován Davidem Potužníkem v podvečerních hodinách v novém sídle strojů, vlastněných Historickou letkou Republiky Československé - na pražském letišti Točná - nepřehlédnutelný cvičný stroj, neoddělitelně spojený s válečnou i poválečnou činností československých letců ve Velké Británii - De Havilland DH 82 Tiger Moth. Není ovšem bez zajímavosti, že prvními piloty, kteří měli možnost spatřit přistání nyní již českého DH 82 na tuzemském letišti, byli v týž den piloti na Hosíně. David Potužník zde totiž přistál nejen kvůli dotankování stroje, ale podle vlastních slov i „kvůli rozmrznutí“.

 

 

Velmi zajímavé je, že nelze zcela vyloučit, že se strojem s vojenským sériovým číslem NL971 se mohli v závěru druhé světové války či po jejím ukončení na území Velké Británie setkat i naši letci. Stroj byl totiž dokončen a zalétán v letecké továrně Morris Motors Ltd v Cowley u Oxfordu v Anglii 23. prosince 1943 (celkově u ní bylo vyrobeno 3508 Mothů,   tj zde jich vyrobili nejvíce ze všech výrobců ) a po přelétnutí k MU, u níž byl vybaven pro školení začínajících letců RAF (MU - Maintenance Unit, dílenská peruť, k níž se přelétávaly nově anglickým leteckým průmyslem i z USA vzduchem či po moři dodané vojenské letouny. Zde probíhalo jejich vybavování vším potřebným pro službu u leteckých útvarů. RAF - Royal Air Force, Britské královské letectvo) sloužil po druhé světové válce mj. v letecké akademii RAF na letišti v Cranwellu. Po vyřazení od RAF nebyl naštěstí sešrotován, ale odprodán civilním zájemcům. Po nutné rekonstrukci do „letového“ stavu byl v letech 1994 - 2004 zapsán pod rejstříkovou značkou PH - III v belgickém leteckém rejstříku.  Není ovšem zcela jisté, jak často byl s touto registrací předchozím majitelem provozován. V roce 2004 pak zamířil blíž k naším hranicím, neboť po zakoupení německým majitelem byl pod označením D - EDEM zapsán do německého leteckého rejstříku. Není bez zajímavosti, že stroj, přestože je nyní již majetkem Historické letky republiky československé a jeho trvalé sídlo je již na Točné, bude pod zmíněnou registrační značkou provozován i nadále. „Pro administrativní problémy, spojené se zapsáním do českého leteckého rejstříku, zůstane náš Moth i nadále zapsán pod původní registrační značkou a bude také létat v původním zářivě žlutém zbarvení s nápisem „Miss Lucy“, které mu podle fotografií z doby jeho působení v Cranwellu zhotovil  po jeho důkladné renovaci ve zmíněném roce jeho předchozí německý majitel“, řekl nám šéfpilot Historické letky Milan Mikulecký.

A kdy se čeští piloti mohou těšit na „skok“ v jednom z nejslavnějších cvičných strojů leteckých dějin ? „S prvním oficiálním představením stroje, úzce spojeného s činností československých letců ve Velké Británii, počítáme na jaře 2012 při příležitosti slavnostního otevření námi budovaného Leteckého muzea Točná, později by se měl zúčastnit také akrobatických závodů (Tiger Moth byl již od počátku koncipován jako plně akrobatický a je až neuvěřitelné, že dva v Británii upravené dva DH 82 Super Tigery u nás naposledy akrobaticky létaly, pilotovány britskými piloty, v roce 1960 v Bratislavě na 1. oficiálním mistrovství světa v letecké akrobacii, kdy si zde mimosoutěžně s jedním z nich zalétal československý akrobat Jiří Stoklasa - pozn.aut.), pořádaných na letišti Praha – Letňany.  Bude li pozván jejich pořadateli, objeví i na velkých leteckých dnech, pořádaných v tomto roce na českých letištích. “ dodal Mikulecký.

 

Prozatím se češti zájemci o „skok“ v zářivě žluté „Lucince“ prostřednictvím tohoto článku mohou dozvědět, že válečné létání na „Můře“ (Moth = můra, mol) nebylo pro československé letce bez rizik. Během výcviku při cvičných, později také běžných operačních letech ve Velké Británii či Kanadě zahynuli dva a bylo zraněno celkem šest československých letců. Při různých leteckých katastrofách a nehodách jimi bylo zničeno celkem osm těchto strojů, z toho dva při výcviku v Kanadě a různě poškozeno jich bylo 15. Příčiny některých československými piloty na „Múrách“ způsobených nehod mohou být poučením i pro dnešní piloty, proto jejich popis mimo již v úvodu zmíněné Liškutínovy nehody níže uvádíme pro poučení dnešních pilotů v chronologickém pořadí:

 

26.3.1941 Tiger Moth MK.II R5062 jednotka. 3.EFTS Místo havárie: poblíž Lechdale, Gloucestershire, Anglie.

Instruktor F/Sgt (rotmistr) Rudolf Tesárek zahynul, žák Sgt(četař) Jaroslav Hloužek nezraněn. Během cvičného letu Tesárek předváděl vývrtky s letounem, opatřeným pumovým závěsníkem pod trupem, díky němuž byl letoun nevhodný pro akrobacii. Při poslední vývrtce se stroj stal neovladatelný. Hloužek dokázal s vypětím všech sil vyskočit padákem, Tesárek ale ne a zahynul při dopadu stroje. Pohřben byl 31.3. 1941 na vojenském hřbitově ve Watchfieldu.

 

19.6.1941 Tiger Moth MK.II N6835. Místo havárie: Severní moře 0,4 km severně od Southwold, Suffolk, Anglie. Sgt. (četař) Václav Brejcha, 257. peruť RAF, zahynul. Stroj byl ve stavu staniční letky základny v Coltishallu. Stroj se nevrátil z přeletu z Farnborough do Coltishalu, naposledy spatřen nad výše zmíněným místem havárie. Příčiny havárie objasněny nebyly. Brejchovo tělo moře u Southwold vyplavilo 18.7. 1941, pohřben je od 21.7. 1941 na hřbitově ve Scottow v hrabství Norfolk

23.6. 1941 Tiger Moth MK II N9316, jednotka: 3. EFTS.   Místo havárie: Kelmscott, Anglie. LAC (svobodník) Jan Říha, při havárii zraněn. Při nízkém cvičném letu ztratil v zatáčce rychlost a havaroval ve vývrtce. Letoun byl zničen a odepsán, pilot odvezen do nemocnice ve Strattonu.

24.1. 1942 Tiger Moth MK. II N9331 jednotka: 3 EFTS Místo havárie : Collins Farm, Balling, Berkshire, Anglie Cpl. (desátník)Josef Čermák při havárii zraněn.Při nácviku vývrtky ji zastavil až těsně nad zemí a nestačil se vyhnout stromům. Po nárazu se trup přelomil na dva kusy, uletěl podvozek, zdeformovala se křídla a poškodil motor. Vrak odepsán, pilot se z něj dokázal vyprostit sám.

24.10. 1942 Tiger Moth MK.I/DH 82 C.výrobní číslo 4072, vojenské evidenční číslo 11, jednotka: 31. EFTS, letiště  De Winton, provincie Alberta, Kanada Místo havárie: 11 km od letiště Oba letci při havárii těžce zraněni. Brit Anthony Frost zemřel 26.10, LAC(svobodník) Josef Šimeček po uzdravení zlomené pravé ruky a nosu dokončil výcvik a později létal u čs. 311. bombardovací peruti. V průběhu nácviku manévrového boje instruktor Frost přetáhl stoupavou zatáčku a po následné ztrátě rychlosti se stroj zřítil k zemi.

10.4. 1943 Tiger Moth Mk.I/DH 82C, výrobní číslo 3901 jednotka: jednotka: stejná jako u předchozí havárie Místo havárie : 11 km od zmíněného letiště. LAC(svobodník) Miroslav Kolínský se zřítil při cvičném letu zřejmě v důsledku ztráty vědomí při prudkém obratu. Po vyléčení těžkého zranění dokončil výcvik a od prosince 1944 létal u 310. čs. stíhací perutě

18.5.1943 Tiger Moth Mk.II, 312. čs. stíhací peruť, letiště Churchstanton, Anglie. Sgt (rotný) Antonín Ocelka jel při rolování do hangáru příliš rychle a protože nemohl zabrzdit, zachytil vrtulí o stíhací letoun Spitfire. Vrtule Motha byla těžce poškozena, Spitfire poškozen nebyl. Pilot nezraněn.

26.1. 1944 Tiger Moth Mk.II T6366, 6.EFTS Místo havárie: Earls Barton, Northant F/Lt (kapitán) Josef Čermák těžce zraněn (otřes mozku, tržná rána na sanici a na pravé ruce, zlomená levá noha), F/Sgt T. Coglan (Kanaďan) lehce zraněn (tržná rána na čele). Instruktor Josef Čermák, který nehodu zavinil, při předvádění ukázkového nouzového přistání na pomocném letišti přetáhl glizádu a protože již neměl dostatečnou výšku, těžce havaroval. Letoun zničen.

18.2.1944 Tiger Moth MK.II DE479, 313.čs. stíhací peruť, letiště Ibsley, Anglie  F/Sgt (rotmistru) Františku Fantovi po startu z Ibsley do Mendelshamu vysadil motor, který před startem dostatečně neprohřál. V důsledku jeho vysazení vjel do příkopu a poškodil letoun. Fanta nebyl při nehodě zraněn.

30.5.1944 Tiger Moth MK.II DE469 (vojenské evidenční číslo 11) 15.EFTS Místo havárie : letiště Kingstown, Británie Sgt (rotný)Vladimír Nedělka po přistání roloval po dráze a  vlastní vinou vrazil do stojícího Tiger Mothu MK II T6818. Sgt. Nedělka po dokončení výcviku nastoupil u 310. čs. stíhací peruti, u níž měl 23.12.1944 další nehodu. V týž den u téže jednotky na témže letišti stejným způsobem havaroval Sgt.(rotný) Oldřich Kylar, který s Mothem MK.II R4767 vlastní vinou vrazil do stojícího Mothu MK.II T7334. Žádný ze zmíněných pilotů nebyl při nehodách zraněn.

23.6.1944 Tiger Moth MK.II K4276, 510 peruť Místo havárie: letiště Hendon, Anglie W/Cdr

(podplukovník) Tomáš Kruml letoun zřejmě v důsledku nesprávně nastavené řídící páky postavil na hlavu a poškodil jeho vrtuli. Zajímavý je dovětek v protokolu vyšetřujícího důstojníka: „ I kdyby měl pilot při naskočení motoru plný plyn na páce - při jejím správném dotažení - bylo by prakticky nemožné postavit letoun na hlavu. Zdá se, že při naskočení motoru měl tedy pilot jednak mnoho plynu a jednak, že neměl řádně dotaženou řídící páku“. Kruml při nehodě nebyl zraněn.

23.8.1944 Tiger Moth Mk.II NL699. 313. čs.stíhací peruť Místo havárie: ostrov Sanday, Orknejské ostrovy Britský pilot Sgt. William H. Hallat během silného větru havaroval a značně poškodil stroj při přistání na zdejším nouzovém letišti. Zraněn při nehodě nebyl.

10.10.1944 Tiger Moth MK.II T8254 (kódové písmeno FY), 312 čs. stíhací peruť Místo havárie: letiště Bradwell Bay, Anglie F/Sgt(rotmistr) Alois Štanc při pojíždění po dráze za silného stranového větru neudržel směr a vrazil do stojícího stíhacího Spitfiru Mk.IXC s evidenčním číslem ML214 a kódovým označením 5J-K ze stavu 126. perutě, na němž létal pozdější ministerský předseda vlády africké Rhodesie Ian Smith. Oba letouny byly poškozeny, Štanc disciplinárně potrestán. „Lojzík Štanc vrazil Tiger Mothem do Spitfiru tomu pošášenému Smithovi, který řval jako blázen. S tím potrestáním jsme nesouhlasili, nikdo by v takovém nárazovém větru tak lehký letoun jako byl Tiger Moth neovládl lépe než Štanc. Přiletěl s ním tedy z letiště North Weald nedaleko Londýna, kde vítr nebyl takřka žádný, ale než přiletěl na pobřežní letiště Bradwell Bay, situace byla úplně jiná, byl silný nárazový vítr, takže s tím nemohl nic dělat“, dodával k tomu jiný stíhač československé peruti F/Sgt (rotmistr) Vít Angetter

16.6.1945 Tiger Moth MK.II T7607 (trupové číslo 19) Sgt. (četaři) Hanuši J. Pickovi při nácviku letecké akrobacie vysadil motor. Při následném nouzovém přistání na poli se strojem „zakopl“ o terénní nerovnost a převrátil Moth na záda. Zraněn při incidentu nebyl.

Zajímavé bylo také 19.1. 1945 poškození křídel a ocasních ploch hned dvou Mothů MK.II  310.čs.stíhací peruti  sériových čísel NL978, resp.AX783, které byly vichřící nad letištěm Bradwell Bay v Anglii odhozeny na stěnu hangáru. Stroje byly prázdné, nikdo nebyl zraněn.

 

Střípky o Tiger Mothu aneb Jaký byl

A jaký vlastně byl? Se životem zřejmě téměř každého z neuvěřitelných 8787 vyrobených  Tiger Mothů může často být spojena i neuvěřitelná historka. Když 26. října 1931 poprvé vzlétl na letišti anglického leteckého zkušebního ústavu v Martelsham Heath tovární pilot Hubert Broad s prototypem letounu De Havilland DH.82 Tiger Moth (Tiger Moth = noční motýl přástevník medvědí, jehož ochranné zbarvení připomíná kůži tygra), ani sám letecký konstruktér a majitel továrny De Havilland Geoffrey de Havilland zřejmě netušil, že mu na konci druhé světové války budou za své pilotní „ostruhy“ vděčit desetitisíce spojeneckých pilotů. Navíc je trvanlivý letoun možné spatřit nejméně v desítkách exemplářů v mnoha zemích světa i dnes, u nás např. stroj výrobní číslo 4613, vyrobený Morris Motors jako statický exponát v leteckém muzeu Vojenského historického ústavu na letišti v Praze -Kbelích. Není také divu, byl li ještě před druhou světovou válkou licenčně vyráběn v Norsku a Švédsku, během války pak kromě zmíněných zemí ještě i v Portugalsku a především v zemích Britského společenství (Commonwealthu) v továrnách firmy v Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Ostatně, 1547 v Kanadě postavených, z větší části modifikovaných Mothů verze C se zakrytým vytápěným pilotním prostorem a  zčásti i s americkým řadovým motorem Menasco sehrálo zcela nepřehlédnutelnou roli i při výcviku čs. pilotů u kanadských cvičných jednotek.

Je pochopitelné, že s kariérou tak slavného a rozšířeného stroje jsou spojeny i některé kuriózní modifikace. Od vypuknutí války až do června 1940 totiž sloužil jako „strašák“ (scarecrow). Vzhledem k nedostatku vhodných hlídkových protiponorkových letounů létaly vždy dva Mothy šesti hlídkových pobřežních letek Coastal Command (pobřežního velitelství) na hlídkách, majících alespoň odstrašit německé ponorky, snažící se ve vodách průlivu La Manche útočit na britské pobřežní konvoje. Mothy sice nebyly ozbrojeny a po zjištění německé ponorky musely pomocí vysílačky přivolat válečné lodě britského námořnictva, což byl zdlouhavý postup, ale sloužily alespoň jako zmíněný velmi účinný strašák. Na přelomu let 1939 - 1940 byla před hrozící německou invazí dokonce zkoušena bitevní varianta stroje, na níž byly po dolním křídly instalovány závěsníky na osm lehkých bomb o váze 1 pumy 9,1 kg.  Zcela neuvěřitelnou kuriozitou byla v této souvislosti také ostrá zemědělská „protiinvazní“ kosa, zkoušená velitelem 7. EFTS v Desfordu S/Ldr. (majorem) Georgem Lowdellem na výklopné tyči pod trupem. Při nízkém zkušebním letu s ní sice letec dokázal rozetnout velkou plachtu s kresbami Hitlera i Mussoliniho, ale z praktických důvodů nebylo nápadu využito.Vzhledem k tomu, že německá invaze byla ale po porážce německého letectva, Luftwaffe, ve známé bitvě o Británii odvolána, k praktické adaptaci dalších zcela nepancéřovaných lehkých „bitevníků“ tohoto typu nedošlo.  Zajímavé ovšem je, že řada z 1500 vyrobených pumových závěsníků byla dále využívána při cvičných letech u EFTS. Zcela nepřehlédnutelná byla ale role různých sanitních modifikací Mothu, zvláště na bojiších v Pacifiku, např. v Barmě, sanitní Mothy létaly i u australského vojenského letectva. Zranění vojáci byli většinou uložení na nosítkách v upravené části trupu před ocasními plochami, což ovšem vzhledem k posunu těžiště stroje značně znesnadňovalo start z často improvizovaných ploch v barmském pralese.

 

Spočítat tisíce životů zraněných spojeneckých vojáků, které zde sanitní Tiger Mothy (obdobně jako identicky modifikované sanitní sovětské Polikarpovy Po-2 na východní frontě)) zachránily, již dnes ovšem není možné. Jisté je, že jich byly nejméně stovky či spíš tisíce.

Hlavním úkolem nepřehlédnutelného stroje ovšem byl výcvik tisíců nových pilotů, mj. i těch československých. Svá první křídla na něm piloti různých mocnosti protihitlerovské koalice získávali v rámci tzv. British Commonwealth Air Training Plan (BCATP) od 17.12.1939 především v Kanadě (kde se školili i českoslovenští piloti), ale i v Jižní Rhodésii (dnes Zimbabwe) v Jihoafrické republice pochopitelně i v mateřské Anglii.

A kdy se „svezení“ v nepřehlédnutelné „ Můře“, možná již nastříkané ve válečném dvoubarevné zelenohnědé kamufláži dočkají nedočkaví piloti na českém nebi ?

„Přestříkání stroje do válečné kamufláže RAF plánujeme  perspektivně v rámci údržby, spojené s výměnou plátěného potahu draku stroje. S podmínkami, za nichž bude možné svézt se na téměř všech strojích, které vlastní Historická letka Republiky československé, seznámíme leteckou veřejnost při slavnostním otevření Leteckého muzea Točná“, dodává exkluzivně pro naše čtenáře šéfpilot Letky Milan Mikulecký. (Se zmíněnými podmínkami i se zážitky z létáni s Tiger Mothem naše čtenáře seznámíme v příštím roce).

Autor: Mgr. Zdeněk Procházka

 

Poděkování: Šéfpilotovi Historického letky Republiky Československé Milanu Mikuleckému za exkluzivní informace i svolení k použití letových fotografií čs. Tiger Mothu z majetku Historické letky.

 

Prameny a literatura

Hurt, Zdeněk – Kučera, Pavel - Chalas, Oliver De Havilland Tiger Moth/ Avia/Letov C-2/Aero L-29 Delfín Praha, Naše vojsko 1992

Rajlich Jiří Na nebi hrdého Albionu 7. část Černá kronika československého letectva v RAF 1940 -1945 Cheb, Svět křídel 2004

Mustangy nad Protektorátem Praha, MBI 1997

http://www.sonsofdamien.co.uk/dehavilland%201.htm

http://ww.livingwarbirds.com/de-havilland-tiger-moth.php

http://www.pilotfriend.com/photo_albums/timeline/ww2/de... 

Odeslání článku e-mailem

[x] zavřít

Komentáře k článku

Přidat komentář

    Kontrolní kód : Kontrolní kód

Zeptejte se odborníka

Zkušený personál jedné z největších leteckých škol Flying Academy je připraven Vám pomoci s jakýmikoli otázkami týkajícími se letectví.

Zeptejte se

Kategorie

Bezpečnost

Civilní letectví

English info

Havárie

Historie létání

Letiště

Nejčtenější

Oznámení, kurzy, školení...

Pilotní výcvik

Prodej letadel

Technologie

Video

Vojenské letectví

Zeptejte se odborníka